สำนักงาน ปปง. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร


จำนวนผู้เข้าชม 384