สำนักงาน ปปง. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร


จำนวนผู้เข้าชม 385