สตร. รับโล่รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 งานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี สำนักงาน ปปง. ส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม (สตร.) กองกำกับและตรวจสอบ ได้รับโล่รางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ในการพัฒนาระบบรับรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์จากกรมที่ดิน (ระบบ ADLR)

 


จำนวนผู้เข้าชม 356